strona główna
        BACZNOŚĆ! ZMIERZACIE KU GALERII
        ZAWIERAJĄCEJ WIZERUNKI NIE TYLKO CZOŁGÓW,
        LECZ TAKŻE CZOŁGISTEK
        W BARDZO NIEREGULAMINOWYM UMUNDUROWANIU !
        NIELETNI MAJĄ ROZKAZ SKIEROWANIA SIĘ
        DO GALERII Z SAMYMI CZOŁGAMI !


        Jestem nieletni.                                                                                 Jestem LLLETNIII !!!
        Nieregulaminowo umundurowane czołgistki ?                              Nieregulaminowo umundurowane czołgistki?
                        To nie dla mnie.                                                                DAWAĆ !
                        Idę do galerii z samymi czołgami.